top of page

תחת_ההה_שמש 


פוזיציה - המדור מזמין אמנית לחוות את נקודת מבטה החזותית על נושא הגיליון


״...

עולם חדש שוקע

בליבכ

כבד כמו

אבנ

...״


הילה לולו לינ פרח כפר בירעים


אמנית רב חושית ומולטי-דיסיפלינרית, עוסקת בפיתוח שפה המאפשרת ניראות ומגע במרחבי גופ: הפרטי / עצמ[א]י / פנימי, ובהבנות: מגדריות, חברתיות ופוליטיות, מתוך החיים אל האמנות ובחזרה.


בודקת בימים ובלילות - מנסה לברר ולבער מחלות עקשניות ושאלות קשות, להאיר זכרונות אבודים מתרדמת.


פועלת בשדה האקדמי במקביל, ללמד וללוות, מתוך תפיסת עולמה והבנתה את האפשרות ללכת בדרכים אחרות.

חיה, עובדת, ומשתדלת לנשום בדרום תל אביב-יאפא.


1. טקסטים מתוך הספר אוספ_עצמ_[א]י_021, הילהלולולינפרחכפרבירעים, 2022

2. עבודות הסאונד מתוך פרוייקט חפרפרת, מוזאון תל אביב לאמנות, 2004

קולות: תמי הורביץ, פאתינה עקל, אורית רביבו, הילהלולולינפרחכופרבירעים

עיבוד סאונד: קרני פוסטל ודודוש קלמס

3. דמ עיברי, וידאו, 2000, 03:16 דקות (לופ)

צילום: נילי אצלן

עריכה: זאביק גורדצקי

4. הימ_האחרונ, וידאו, 2021, 00:41 שניות (לופ)

צילום: הילהלולולינפרחכפרבירעים

עריכה: ניתאי שלם

Comments


bottom of page