top of page

עמלי.יה זיו בשיחה עם קולקטיב בוש // מרחב-זמן בראייה קווירית

סדרת שיחות של קולקטיב בוש עם עמל.יה זיו כחלק מגליון הכתב עת 'מרחב-זמן'

עמל.יה זיו חוקר/ת נושאים פמיניסטיים וקוויריים, ראש החוג למגדר באוניברסיטת בן-גוריון, יוצרת וכותבת.נעים להכיר עמל.יהזהות על ציר הזמן

כיצד ציר הזמן משפיע על הזהות והגדרתה?
שפה כמרחב זהות

הדרכים בהן השפה מעצבת את הדרכים שלנו לזהות ולהזדהות
בין המרחב האקדמי לקווירי

מרחב הזמן שבין תיאוריה קווירית לחיים הקווירים
מיעוט מדוכא ופריבלגי

מה הקשר בין התיאוריה הקווירית לחיים הקווירים?

מאבק במרחב הזמן

המאבק הקווירי על ציר הזמן
חתרנות נורמטיבית

כשהאתוס הקווירי פוגש את החיים עצמם

ועכשיו מה?

איזה עתיד אנחנו רוצות לציר הזמן שלנו?Comments


bottom of page